Let
Iov 31:5-10
5
Dacă am umblat cu minciuna, de mi-a alergat piciorul după înşelăciune:
6
să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană şi-mi va vedea neprihănirea!
7
De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele,
8
atunci eu să semăn şi altul să secere, şi odraslele mele să fie dezrădăcinate!
9
Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la uşa aproapelui meu,
10
atunci nevasta mea să macine pentru altul şi s-o necinstească alţii!
Iov 31:38-40
38
Dacă pământul meu strigă împotriva mea şi dacă brazdele lui varsă lacrimi;
39
dacă i-am mâncat roada fără s-o fi plătit şi dacă am întristat sufletul vechilor lui stăpâni:
40
atunci să crească spini din el în loc de grâu, şi neghină în loc de orz!” Sfârşitul cuvintelor lui Iov.
tread
Psalmi 44:5
Cu Tine doborâm pe vrăjmaşii noştri, cu Numele Tău zdrobim pe potrivnicii noştri.
Psalmi 60:12
Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari, şi El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri.
Iov 40:12
Smereşte cu o privire pe cei trufaşi, zdrobeşte pe loc pe cei răi,
Isaia 10:6
I-am dat drumul împotriva unui neam nelegiuit, l-am trimis împotriva unui popor pe care sunt mâniat, ca să-l prade şi să-l jefuiască, să-l calce în picioare ca noroiul de pe uliţe.
Isaia 63:3
„Eu singur am călcat în teasc, şi niciun om dintre popoare nu era cu Mine; i-am călcat astfel în mânia Mea şi i-am zdrobit în urgia Mea; aşa că sângele lor a ţâşnit pe veşmintele Mele, şi Mi-am mânjit toate hainele Mele cu el.
Zaharia 10:5
Ei vor fi ca nişte viteji care calcă în picioare noroiul de pe uliţe; în luptă, se vor lupta, pentru că Domnul va fi cu ei; iar călăreţii vor fi acoperiţi de ruşine.
Maleahi 4:3
Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu, zice Domnul oştirilor.
lay
Psalmi 49:12
Dar omul pus în cinste nu dăinuie, ci este ca dobitoacele care se taie.
Iov 16:15
Mi-am cusut un sac pe piele şi mi-am prăvălit capul în ţărână.
Iov 40:13
ascunde-i pe toţi împreună în ţărână, înveleşte-le faţa în întuneric!
Ieremia 17:13
Doamne, nădejdea lui Israel! Toţi cei ce Te părăsesc vor fi acoperiţi de ruşine. – „Cei ce se abat de la Mine vor fi scrişi pe pământ, căci părăsesc pe Domnul, Izvorul de apă vie.” –
Selah
Psalmi 3:2
Cât de mulţi zic despre mine: „Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!” (Oprire)
Habacuc 3:13
Ieşi ca să izbăveşti pe poporul Tău, să izbăveşti pe unsul Tău; sfărâmi acoperişul casei celui rău, o nimiceşti din temelii până în vârf. – (Oprire.) –