My mouth
Psalmi 71:8
Să mi se umple gura de laudele Tale şi-n fiecare zi să Te slăvească!
Psalmi 71:24
şi limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta, căci cei ce-mi caută pierzarea sunt ruşinaţi şi roşii de ruşine.
Psalmi 22:22-25
22
Voi vesti Numele Tău fraţilor mei şi Te voi lăuda în mijlocul adunării.
23
Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L! Voi toţi, sămânţa lui Iacov, slăviţi-L! Cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi, sămânţa lui Israel!
24
Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit şi nu-Şi ascunde faţa de el, ci îl ascultă când strigă către El.
25
În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele: şi-mi voi împlini juruinţele în faţa celor ce se tem de Tine.
Psalmi 30:12
pentru ca inima mea să-Ţi cânte, şi să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururi Te voi lăuda!
Psalmi 40:9
Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare; iată că nu-mi închid buzele. Tu ştii lucrul acesta, Doamne!
Psalmi 40:10
Nu ţin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul Tău şi mântuirea Ta, şi nu ascund bunătatea şi credincioşia Ta în adunarea cea mare.
Psalmi 145:2
În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci.
Psalmi 145:5-14
5
Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale şi voi cânta minunile Tale.
6
Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată, şi eu voi povesti mărimea Ta.
7
Să se trâmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate şi să se laude dreptatea Ta!
8
Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate.
9
Domnul este bun faţă de toţi, şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.
10
Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta.
11
Vor spune slava împărăţiei Tale şi vor vesti puterea Ta,
12
ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta şi strălucirea plină de slavă a Împărăţiei Tale.
13
Împărăţia Ta este o Împărăţie veşnică, şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.
14
Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe cei încovoiaţi.
all the day
Psalmi 35:28
Şi atunci limba mea va lăuda dreptatea Ta, în toate zilele va spune lauda Ta.
Psalmi 89:16
El se bucură neîncetat de Numele Tău şi se făleşte cu dreptatea Ta.
I know
Psalmi 40:5
Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile şi planurile Tale pentru mine: nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aş vrea să le vestesc şi să le trâmbiţez, dar numărul lor este prea mare, ca să le povestesc.
Psalmi 40:12
Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele; şi nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu, şi mi se înmoaie inima.
Psalmi 139:17
Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, şi cât de mare este numărul lor!
Psalmi 139:18
Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine.