But my
Psalmi 89:2-5
2
Căci zic: „Îndurarea are temelii veşnice! Tare ca cerurile este credincioşia Ta!”
3
„Am făcut legământ cu alesul Meu” – zice Domnul – „iată ce am jurat robului Meu David:
4
„Îţi voi întări sămânţa pe vecie şi-n veci îţi voi aşeza scaunul de domnie.” (Oprire)
5
Cerurile laudă minunile Tale, Doamne, şi credincioşia Ta în adunarea sfinţilor!
Psalmi 89:28-5
Psalmi 89:33-5
Psalmi 61:7
În veci să rămână el pe scaunul de domnie, înaintea lui Dumnezeu! Fă ca bunătatea şi credincioşia Ta să vegheze asupra lui!
Ioan 1:17
căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.
2 Corinteni 1:20
În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da”; de aceea şi „Amin”, pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.
in my
Psalmi 89:16
El se bucură neîncetat de Numele Tău şi se făleşte cu dreptatea Ta.
Psalmi 89:17
Căci Tu eşti fala puterii lui; şi, în bunăvoinţa Ta, ne ridici puterea noastră.
Psalmi 20:1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov,
Psalmi 20:5
Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul să-ţi asculte toate dorinţele tale!
Psalmi 91:14
„Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
1 Samuel 2:1
Ana s-a rugat şi a zis: „Mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălţată de Domnul; mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmaşilor mei, căci mă bucur de ajutorul Tău.
Ioan 17:6
Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau, şi Tu Mi i-ai dat; şi ei au păzit Cuvântul Tău.
Ioan 17:11
Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi Noi.
Ioan 17:26
Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău şi li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.”