void
Psalmi 89:34-36
34
nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele.
35
Am jurat odată pe sfinţenia Mea: să mint Eu oare lui David?
36
Sămânţa lui va dăinui în veci; scaunul lui de domnie va fi înaintea Mea ca soarele;
Psalmi 77:10
Atunci îmi zic: „Ceea ce mă face să sufăr este că dreapta Celui Preaînalt nu mai este aceeaşi”…
Psalmi 116:11
În neliniştea mea, ziceam: „Orice om este înşelător.”
Ioan 13:7
Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.”
profaned
Psalmi 89:44
Ai pus capăt strălucirii lui şi i-ai trântit la pământ scaunul de domnie;
Psalmi 74:7
Au pus foc Sfântului Tău Locaş; au dărâmat şi au pângărit locuinţa Numelui Tău.
Psalmi 143:3
Vrăjmaşul îmi urmăreşte sufletul, îmi calcă viaţa în picioare la pământ: mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit de multă vreme.
Isaia 25:12
El surpă, prăbuşeşte întăriturile înalte ale zidurilor tale, le prăbuşeşte la pământ, în ţărână.
Isaia 43:28
De aceea am socotit ca nişte pângăriţi pe căpeteniile Sfântului Locaş, am dat pierzării pe Iacov, şi batjocurii, pe Israel.
Plangerile lui Ieremia 5:16
A căzut cununa de pe capul nostru! Vai de noi, căci am păcătuit!