Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.
Psalmi 29:10
Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul, şi Domnul împărăţeşte în veci pe scaunul Lui de domnie.
Psalmi 65:7
El potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor, şi zarva popoarelor.
Psalmi 66:5
Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce înfricoşat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor!
Psalmi 66:6
El a prefăcut marea în pământ uscat, şi râul a fost trecut cu piciorul: atunci ne-am bucurat în El.
Psalmi 93:3
Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere.
Psalmi 93:4
Dar mai puternic decât vuietul apelor mari şi mai puternic decât vuietul valurilor năprasnice ale mării este Domnul în locurile cereşti.
Psalmi 107:25-29
25
El a zis şi a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării.
26
Se suiau spre ceruri, se coborau în adânc; sufletul le era pierdut în faţa primejdiei.
27
Apucaţi de ameţeală, se clătinau ca un om beat, şi zadarnică le era toată iscusinţa.
28
Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a izbăvit din necazurile lor.
29
A oprit furtuna, a adus liniştea, şi valurile s-au potolit.
Iov 38:8-11
8
Cine a închis marea cu porţi, când s-a aruncat din pântecele mamei ei?
9
Când i-am făcut haina din nori şi scutece din întuneric;
10
când i-am pus hotar şi când i-am pus zăvoare şi porţi;
11
când am zis: „Până aici să vii, să nu treci mai departe; aici să ţi se oprească mândria valurilor tale”?
Naum 1:4
El mustră marea şi o usucă, face să sece toate râurile; Basanul şi Carmelul tânjesc, şi floarea Libanului se veştejeşte.
Matei 8:24-27
24
Şi deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea.
25
Ucenicii s-au apropiat de El şi L-au deşteptat, strigând: „Doamne, scapă-ne, că pierim!”
26
El le-a zis: „De ce vă este frică, puţin credincioşilor?” Apoi S-a sculat, a certat vânturile şi marea, şi s-a făcut o linişte mare.
27
Oamenii aceia se mirau şi ziceau: „Ce fel de om este acesta, de-L ascultă până şi vânturile şi marea?”
Matei 14:32
Şi după ce au intrat în corabie, a stat vântul.
Marcu 4:39
El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării: „Taci! Fără gură!” Vântul a stat şi s-a făcut o linişte mare.
Marcu 4:41
I-a apucat o mare frică şi ziceau unii către alţii: „Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?”