There
Psalmi 121:7
Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul.
Proverbe 12:21
Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiţi de rele. –
Romani 8:25
Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, aşteptăm cu răbdare.
neither
Deuteronom 7:15
Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ţi va trimite niciuna din acele molime rele din Egipt, pe care le cunoşti, ci va lovi cu ele pe toţi cei ce te urăsc.
Iov 5:24
Vei avea fericire în cortul tău, îţi vei găsi turmele întregi,