With long life
Psalmi 21:4
Îţi cerea viaţa, şi i-ai dat-o: o viaţă lungă pentru totdeauna şi pe vecie.
Geneza 25:8
Avraam şi-a dat duhul şi a murit, după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă şi sătul de zile; şi a fost adăugat la poporul său.
Iov 5:26
Vei intra în mormânt la bătrâneţe, ca snopul strâns la vremea lui.
Proverbe 3:2
Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace.
Proverbe 3:16
În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă.
Proverbe 22:4
Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. –
Isaia 65:20-22
20
Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrâni care să nu-şi împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de o sută de ani va fi încă tânăr, şi cel ce va muri în vârstă de o sută de ani va fi blestemat ca păcătos.
21
Vor zidi case şi le vor locui; vor sădii vii şi le vor mânca rodul.
22
Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele; nu vor sădi vii, pentru ca altul să le mănânce rodul; căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.
shew
Psalmi 16:11
Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.
Psalmi 50:23
Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.”
Isaia 45:17
Dar Israel va fi mântuit de Domnul, cu o mântuire veşnică. Voi nu veţi fi nici ruşinaţi, nici înfruntaţi, în veci.”
Luca 2:30
Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta,
Luca 3:6
Şi orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu.”