snare
Psalmi 124:7
Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din laţul păsărarului; laţul s-a rupt, şi noi am scăpat.
Psalmi 141:9
Păzeşte-mă de cursa pe care mi-o întind ei şi de piedicile celor ce fac răul!
Proverbe 7:23
ca pasărea care dă buzna în laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, până ce săgeata îi străpunge ficatul.
Eclesiastul 9:12
Căci omul nu-şi cunoaşte nici măcar ceasul, întocmai ca peştii prinşi în mreaja nimicitoare şi ca păsările prinse în laţ; ca şi ei sunt prinşi şi fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei.
Osea 9:8
Efraim stă la pândă împotriva Dumnezeului meu, prorocului i se întind laţuri de păsări pe toate căile lui, îl vrăjmăşesc în Casa Dumnezeului său.
Amos 3:5
Cade pasărea în laţul de pe pământ, dacă nu i s-a întins o cursă? Se ridică laţul de la pământ fără să se fi prins ceva în el?
1 Timotei 6:9
Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare.
2 Timotei 2:26
şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.
and from
Psalmi 91:6
nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare.
Numeri 14:37
oamenii aceştia, care înnegriseră ţara, au murit acolo înaintea Domnului, loviţi de o moarte năprasnică.
Numeri 14:38
Numai Iosua, fiul lui Nun, şi Caleb, fiul lui Iefune, au rămas cu viaţă dintre oamenii aceia care se duseseră să iscodească ţara.
Numeri 16:46-48
46
şi Moise a zis lui Aaron: „Ia cădelniţa, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare şi fă ispăşire pentru ei; căci a izbucnit mânia Domnului şi a început urgia.”
47
Aaron a luat cădelniţa, cum zisese Moise, şi a alergat în mijlocul adunării, şi iată că începuse urgia printre popor. El a tămâiat şi a făcut ispăşire pentru norod.
48
S-a aşezat între cei morţi şi între cei vii, şi urgia a încetat.
2 Samuel 24:15
Domnul a trimis ciuma în Israel, de dimineaţă până la vremea hotărâtă. Şi, din Dan până la Beer-Şeba, au murit şaptezeci de mii de oameni din popor.
Iov 5:10-22
10
El varsă ploaia pe pământ şi trimite apă pe câmpii.
11
El înalţă pe cei smeriţi şi izbăveşte pe cei necăjiţi.
12
El nimiceşte planurile oamenilor vicleni, şi mâinile lor nu pot să le împlinească.
13
El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor, şi planurile oamenilor înşelători sunt răsturnate:
14
dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâjbâie ziua în amiaza mare ca noaptea.
15
Astfel, Dumnezeu ocroteşte pe cel slab împotriva ameninţărilor lor şi-l scapă din mâna celor puternici.
16
Aşa încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit, iar fărădelegea îşi închide gura.
17
Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.
18
El face rana şi tot El o leagă; El răneşte, şi mâna Lui tămăduieşte.
19
De şase ori te va izbăvi din necaz şi de şapte ori nu te va atinge răul.
20
El te va scăpa de moarte în vreme de foamete şi de loviturile sabiei în vreme de război.
21
Vei fi la adăpost de biciul limbii, vei fi fără teamă când va veni pustiirea.
22
Vei râde de pustiire ca şi de foamete şi nu vei avea să te temi de fiarele pământului.