Thrice
Exod 23:14
De trei ori pe an, să prăznuieşti sărbători în cinstea Mea.
Exod 23:17
De trei ori pe an toată partea bărbătească să se înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeu.
Deuteronom 16:16
De trei ori pe an, toţi bărbaţii să se înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege El: la sărbătoarea Azimelor, la sărbătoarea Săptămânilor şi la sărbătoarea Corturilor. Să nu se înfăţişeze cu mâinile goale înaintea Domnului.
Psalmi 84:7
Ei merg din putere în putere şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.
the God
Geneza 32:28
Apoi a zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel; căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni şi ai fost biruitor.”
Geneza 33:20
Şi acolo a ridicat un altar pe care l-a numit El-Elohe-Israel.