descended
Exod 19:18
Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul Se coborâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălţa ca fumul unui cuptor, şi tot muntele se cutremura cu putere.
Exod 33:9
Şi când intra Moise în Cort, stâlpul de nor se cobora şi se oprea la uşa Cortului, şi Domnul vorbea cu Moise.
Numeri 11:17
Eu Mă voi coborî şi îţi voi vorbi acolo; voi lua din Duhul care este peste tine şi-L voi pune peste ei ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului şi să n-o porţi tu singur.
Numeri 11:25
Domnul S-a coborât în nor şi a vorbit lui Moise; a luat din Duhul care era peste el şi L-a pus peste cei şaptezeci de bătrâni. Şi, de îndată ce Duhul S-a aşezat peste ei, au început să prorocească; dar după aceea n-au mai prorocit.
1 Imparati 8:10-12
10
În clipa când au ieşit preoţii din Locul Sfânt, norul a umplut Casa Domnului.
11
Preoţii n-au putut să rămână acolo să facă slujba, din pricina norului; căci slava Domnului umpluse Casa Domnului.
12
Atunci Solomon a zis: „Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric!
Luca 9:34
Pe când vorbea el astfel, a venit un nor şi i-a acoperit cu umbra lui; ucenicii s-au înspăimântat, când i-au văzut intrând în nor.
Luca 9:35
Şi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultaţi.”
the name
Exod 33:19
Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!”
Numeri 14:17
Acum, să se arate puterea Domnului în mărimea ei, cum ai spus când ai zis:
Deuteronom 32:3
Căci voi vesti Numele Domnului. Daţi slavă Dumnezeului nostru!
Psalmi 102:21
pentru ca ei să vestească în Sion Numele Domnului, şi laudele Lui, în Ierusalim,
Proverbe 18:10
Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. –
Isaia 1:10
Ascultaţi cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei! Ia aminte la Legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei!