And Moses made haste, and bowed his head toward the earth, and worshipped.
Exod 4:31
Poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferinţa; şi s-au plecat şi s-au aruncat cu faţa la pământ.
Geneza 17:3
Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel:
2 Cronici 20:18
Iosafat s-a plecat cu faţa la pământ, şi tot Iuda şi locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea Lui.