If now
Exod 33:13
Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaşte şi voi avea trecere înaintea Ta. Şi gândeşte-Te că neamul aceasta este poporul Tău!”
Exod 33:17
Domnul a zis lui Moise: „Voi face şi ceea ce-Mi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea Mea şi te cunosc pe nume!”
let my Lord
Exod 33:14-16
14
Domnul a răspuns: „Voi merge Eu însumi cu tine şi îţi voi da odihnă.”
15
Moise i-a zis: „Dacă nu mergi Tu însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici.
16
Cum se va şti că am căpătat trecere înaintea Ta, eu şi poporul Tău? Oare nu când vei merge Tu cu noi şi când prin aceasta vom fi deosebiţi, eu şi poporul Tău, de toate popoarele de pe faţa pământului?”
Matei 28:20
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.
stiff-necked
Exod 32:9
Domnul a zis lui Moise: „Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat.
Exod 33:3-5
3
Suie-te în ţara aceasta unde curge lapte şi miere. Dar Eu nu Mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci eşti un popor încăpăţânat.”
4
Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toţi s-au întristat; şi nimeni nu şi-a pus podoabele pe el.
5
Şi Domnul a zis lui Moise: „Spune copiilor lui Israel: „Voi sunteţi un popor încăpăţânat; numai o clipă dacă M-aş sui în mijlocul tău, te-aş prăpădi. Aruncă-ţi acum podoabele de pe tine, şi voi vedea ce-ţi voi face.”
Isaia 48:4
Ştiind că eşti împietrit, că grumazul îţi este un drug de fier şi că ai o frunte de aramă,
pardon
Numeri 14:19
Iartă, dar, fărădelegea poporului acestuia, după mărimea îndurării Tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici.”
Psalmi 25:11
Pentru Numele Tău, Doamne, iartă-mi fărădelegea, căci mare este!
take us
Exod 19:5
Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu;
Deuteronom 32:9
căci partea Domnului este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moştenire.
Psalmi 28:9
Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvântă moştenirea Ta! Fii păstorul şi sprijinitorul lor în veci.
Psalmi 33:12
Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care Şi-l alege El de moştenire!
Psalmi 78:62
A dat pradă sabiei pe poporul Lui şi S-a mâniat pe moştenirea Lui.
Psalmi 94:14
Căci Domnul nu lasă pe poporul Său şi nu-Şi părăseşte moştenirea.
Psalmi 135:4
Căci Domnul Şi-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui.
Ieremia 10:16
Dar Cel ce este partea lui Iacov nu este ca ei; căci El a întocmit totul, şi Israel este seminţia moştenirii Lui: Domnul oştirilor este numele Lui.”
Zaharia 2:12
Domnul va lua în stăpânire pe Iuda, ca partea Lui de moştenire în pământul sfânt, şi va alege iarăşi Ierusalimul.