Preacher
Eclesiastul 1:1
Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului.
Eclesiastul 1:12
Eu, Eclesiastul, am fost împărat peste Israel, în Ierusalim.
acceptable words
Proverbe 15:23
Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui, şi ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită! –
Proverbe 15:26
Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui. –
Proverbe 16:21-24
21
Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa. –
22
Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. –
23
Cine are o inimă înţeleaptă îşi arată înţelepciunea când vorbeşte şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui. –
24
Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase. –
Proverbe 25:11
Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint. –
Proverbe 25:12
Ca o verigă de aur şi o podoabă de aur curat, aşa este înţeleptul care mustră, pentru o ureche ascultătoare. –
1 Timotei 1:15
O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu.
written
Proverbe 1:1-6
1
Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,
2
pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
3
pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire;
4
ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă –
5
să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă –
6
pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc.
Proverbe 8:6-10
6
Ascultaţi, căci am lucruri mari de spus, şi buzele mi se deschid ca să înveţe pe alţii ce este drept.
7
Căci gura mea vesteşte adevărul, şi buzele mele urăsc minciuna!
8
Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele.
9
Toate sunt lămurite pentru cel priceput şi drepte pentru cei ce au găsit ştiinţa.
10
Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul, şi mai degrabă ştiinţa decât aurul scump.
Proverbe 22:17-21
17
Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor, şi ia învăţătura mea în inimă. –
18
Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău şi să-ţi fie toate deodată pe buze. –
19
Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine. –
20
N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi şi cugetări,
21
ca să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? –
Luca 1:1-4
1
Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi,
2
după cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început şi au ajuns slujitori ai Cuvântului,
3
am găsit şi eu cu cale, preaalesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârşia lor, să ţi le scriu în şir unele după altele,
4
ca să poţi cunoaşte astfel temeinicia învăţăturilor pe care le-ai primit prin viu grai.
Ioan 3:11
Adevărat, adevărat îţi spun că Noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia Noastră.
Coloseni 1:5
din pricina nădejdii care vă aşteaptă în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei,