his name
Psalmi 109:13
Urmaşii lui să fie nimiciţi şi să li se stingă numele în neamul următor!