Thy two breasts are like two young roes that are twins.
Cantarea cantarilor 4:5
Amândouă ţâţele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare care pasc între crini.
Cantarea cantarilor 6:6
Dinţii tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, şi niciuna din ele nu este stearpă.