the seed
Isaia 13:15-19
15
Toţi cei ce vor fi prinşi vor fi străpunşi, şi toţi cei ce vor fi apucaţi vor cădea ucişi de sabie.
16
Copiii lor vor fi zdrobiţi sub ochii lor, casele le vor fi jefuite, şi nevestele lor vor fi necinstite.
17
Iată, aţâţ împotriva lor pe mezi, care nu se uită la argint şi nu poftesc aurul.
18
Cu arcurile lor vor doborî pe tineri, şi vor fi fără milă pentru rodul pântecelor: ochiul lor nu va cruţa pe copii.
19
Şi astfel Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a haldeilor, va fi ca Sodoma şi Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu.
Iov 18:16
Jos, i se usucă rădăcinile; sus îi sunt ramurile tăiate.
Iov 18:19
Nu lasă nici moştenitori, nici sămânţă în poporul său, nicio rămăşiţă vie în locurile în care locuia.
Psalmi 21:10
Le vei şterge sămânţa de pe pământ şi neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor.
Psalmi 37:28
Căci Domnul iubeşte dreptatea şi nu părăseşte pe credincioşii Lui. Totdeauna ei sunt sub paza Lui, dar sămânţa celor răi este nimicită.
Psalmi 109:13
Urmaşii lui să fie nimiciţi şi să li se stingă numele în neamul următor!
Psalmi 137:8
Ah! fiica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ţi va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut!
Psalmi 137:9
Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi şi-i va zdrobi de stâncă!