shalt seek
Iov 20:7-9
7
va pieri pentru totdeauna, ca murdăria lui, şi cei ce-l vedeau vor zice: „Unde este?”
8
Va zbura ca un vis, şi nu-l vor mai găsi; va pieri ca o vedenie de noapte.
9
Ochiul care-l privea nu-l va mai privi, locul în care locuia nu-l va mai zări.
Psalmi 37:35
Am văzut pe cel rău în toată puterea lui; se întindea ca un copac verde.
Psalmi 37:36
Dar, când am trecut a doua oară, nu mai era acolo; l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.