Produce
Iov 23:3
Oh! Dacă aş şti unde să-L găsesc, dacă aş putea să ajung până la scaunul Lui de domnie,
Iov 23:4
mi-aş apăra pricina înaintea Lui, mi-aş umple gura cu dovezi.
Iov 31:37
să-i dau socoteală de toţi paşii mei, să mă apropii de el ca un domn.
Iov 38:3
Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz, ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.
Iov 40:7-9
7
„Încinge-ţi mijlocul ca un viteaz; ca Eu să te întreb, şi tu să Mă înveţi.
8
Vrei să nimiceşti până şi dreptatea Mea? Şi să Mă osândeşti, ca să-ţi scoţi dreptatea?
9
Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu şi un glas de tunet ca al Lui?
Mica 6:1
Ascultaţi, dar, ce zice Domnul: „Scoală-te, judecă-te înaintea munţilor, şi dealurile să-ţi audă glasul!…
Mica 6:2
Ascultaţi, munţi, pricina Domnului şi luaţi aminte, temelii tari ale pământului! Căci Domnul are o judecată cu poporul Său şi vrea să Se judece cu Israel. –