What
Zaharia 4:3
Şi lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului, şi altul, la stânga lui.”
Apocalipsa 11:4
Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice, care stau înaintea Domnului pământului.