and hid
Proverbe 18:9
Cine se leneveşte în lucrul lui este frate cu cel ce nimiceşte. –
Proverbe 26:13-16
13
Leneşul zice: „Afară este un leu, pe uliţe este un leu!”
14
Cum se învârteşte uşa pe ţâţânile ei, aşa se învârteşte leneşul în patul lui.
15
Leneşul îşi vâră mâna în blid, şi-i vine greu s-o ducă iarăşi la gură. –
16
Leneşul se crede mai înţelept decât şapte oameni care răspund cu judecată.
Amos 1:2-4
2
„Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Poporul acesta zice: „N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului!”
3
De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel:
4
„Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată?”
Maleahi 1:10
Cine din voi va închide porţile, ca să n-aprindeţi degeaba focul pe altarul Meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul oştirilor, şi darurile de mâncare din mâna voastră nu-Mi sunt plăcute!
Luca 19:20
A venit un altul şi i-a zis: „Doamne, iată-ţi polul pe care l-am păstrat învelit într-un ştergar;
Evrei 6:12
aşa încât să nu vă leneviţi, ci să călcaţi pe urmele celor ce, prin credinţă şi răbdare, moştenesc făgăduinţele.
2 Petru 1:8
Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.