I have
Luca 19:18
A venit al doilea şi i-a zis: „Doamne, polul tău a mai adus cinci poli.”
Luca 19:19
El i-a zis şi lui: „Primeşte şi tu cârmuirea a cinci cetăţi.”
Romani 12:6-8
6
Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
7
Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.
8
Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.
2 Corinteni 8:1-3
1
Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei.
2
În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor.
3
Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor şi chiar peste puterile lor.
2 Corinteni 8:7-3
2 Corinteni 8:8-3
2 Corinteni 8:12-3