the
Matei 28:11
Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate.
Matei 27:65
Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.”
Matei 27:66
Ei au plecat şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.”
shake
Iov 4:14
m-a apucat groaza şi spaima, şi toate oasele mi-au tremurat.
Psalmi 48:6
I-a apucat un tremur acolo, ca durerea unei femei la facere.
Daniel 10:7
Eu, Daniel, am văzut singur vedenia; dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o; totuşi au fost apucaţi de o mare spaimă şi au luat-o la fugă ca să se ascundă!
Faptele Apostolilor 9:3-7
3
Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui.
4
El a căzut la pământ şi a auzit un glas care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?”
5
„Cine eşti Tu, Doamne?”, a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.”
6
Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci.”
7
Oamenii care-l însoţeau au rămas încremeniţi; auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni.
Faptele Apostolilor 16:29
Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila;
Apocalipsa 1:17
Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă,