All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.
Ioan 3:35
Tatăl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în mâna Lui.
Ioan 10:29
Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.
Ioan 10:30
Eu şi Tatăl una suntem.”
Ioan 13:3
Isus, fiindcă ştia că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit şi la Dumnezeu Se duce,
Ioan 17:2
după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu.
Ioan 17:10
tot ce este al Meu este al Tău, şi ce este al Tău este al Meu – şi Eu sunt proslăvit în ei.
Matei 11:27
„Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.
Matei 28:18
Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
Luca 10:22
Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.”
Coloseni 1:19
Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El
Coloseni 2:3
în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.
Coloseni 2:9
Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.