There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
Ioan 3:10
Isus i-a răspuns: „Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu pricepi aceste lucruri?
Ioan 7:47-49
47
Fariseii le-au răspuns: „Doar n-aţi fi fost duşi şi voi în rătăcire?
48
A crezut în El vreunul din mai marii noştri sau din farisei?
49
Dar norodul acesta, care nu ştie Legea, este blestemat!”