every
Ezra 2:69
Au dat la vistieria lucrării, după mijloacele lor, şaizeci şi una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint şi o sută de haine preoţeşti.
Neemia 5:8
şi le-am zis: „Noi am răscumpărat, după puterea noastră, pe fraţii noştri iudei vânduţi neamurilor; şi voi să vindeţi pe fraţii voştri? Şi încă nouă să ne fie vânduţi?” Ei au tăcut, neavând ce să răspundă.
1 Corinteni 16:2
În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.
2 Corinteni 8:2-4
2
În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor.
3
Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor şi chiar peste puterile lor.
4
Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere de ajutoare pentru sfinţi.
2 Corinteni 8:12-14
12
Pentru că, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are.
13
Aici nu este vorba ca alţii să fie uşuraţi, iar voi strâmtoraţi;
14
ci este vorba de o potrivire: în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca şi prisosul lor să acopere, la rândul lui, nevoile voastre, aşa ca să fie o potrivire;
1 Petru 4:9-11
9
Fiţi primitori de oaspeţi între voi, fără cârtire.
10
Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.
11
Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.
to send
Faptele Apostolilor 2:44
Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte.
Faptele Apostolilor 2:45
Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.
Faptele Apostolilor 4:34
Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toţi cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute
Eclesiastul 11:1
Aruncă-ţi pâinea pe ape, şi după multă vreme o vei găsi iarăşi!
Eclesiastul 11:2
Împarte-o în şapte, şi chiar în opt, căci nu ştii ce nenorocire poate da peste pământ.
Luca 12:29-33
29
Să nu căutaţi ce veţi mânca sau ce veţi bea şi nu vă frământaţi mintea.
30
Căci toate aceste lucruri Neamurile lumii le caută. Tatăl vostru ştie că aveţi trebuinţă de ele.
31
Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
32
Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.
33
Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul şi unde nu roade molia.
Romani 15:25-27
25
Acum mă duc la Ierusalim să duc nişte ajutoare sfinţilor.
26
Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii care sunt în Ierusalim.
27
Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentru că, dacă Neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.
1 Corinteni 13:5
nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
1 Corinteni 16:1
Cât priveşte strângerea de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rânduit bisericilor Galatiei.
2 Corinteni 9:1
Este de prisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinţi.
2 Corinteni 9:2
Cunosc, în adevăr, bunăvoinţa voastră, cu care mă laud cu privire la voi către macedoneni şi le spun că Ahaia este gata de acum un an. Şi râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulţi din ei.
Galateni 2:10
Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci, şi chiar aşa am şi căutat să fac.
Evrei 13:5
Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”
Evrei 13:6
Aşa că putem zice plini de încredere: „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul?”