that he
Faptele Apostolilor 25:3
şi i-au cerut, ca un hatâr pentru ei, să trimită să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindeau o cursă, ca să-l omoare pe drum.
Psalmi 21:11
Ei au urzit lucruri rele împotriva ta, au făcut sfaturi rele, dar nu vor izbuti.
Psalmi 37:32
Cel rău pândeşte pe cel neprihănit şi caută să-l omoare.
Psalmi 37:33
Dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui şi nu-l osândeşte când vine la judecată.
Proverbe 1:11
Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi! Haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat;
Proverbe 1:12
haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor, şi întregi, ca pe cei ce se coboară în groapă;
Proverbe 1:16
Căci picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge.
Proverbe 4:16
Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul, le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă;
Isaia 59:7
Picioarele lor aleargă spre rău şi se grăbesc să verse sânge nevinovat; gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul şi nimicirea sunt pe drumul lor.
Romani 3:14-16
14
gura le este plină de blestem şi de amărăciune;
15
au picioarele grabnice să verse sânge;
16
prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor;