when
Iov 5:13
El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor, şi planurile oamenilor înşelători sunt răsturnate:
Proverbe 21:30
Nici înţelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. –
Plangerile lui Ieremia 3:37
Cine a spus, şi s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului?
1 Corinteni 3:19
Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.”
he went
2 Samuel 17:17
Ionatan şi Ahimaaţ stăteau lângă fântâna Roguel. Slujnica venea şi le aducea ştiri, iar ei se duceau să dea de veste împăratului David; căci nu îndrăzneau să se arate şi să intre în cetate.