For the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel, nor spirit: but the Pharisees confess both.
Faptele Apostolilor 4:1
Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, căpitanul Templului şi saducheii,
Matei 22:23
În aceeaşi zi, au venit la Isus saducheii, care zic că nu este înviere. Ei I-au pus următoarea întrebare:
Marcu 12:18
Saducheii, care zic că nu este înviere, au venit la Isus şi I-au pus următoarea întrebare:
Luca 20:27
Unii din saduchei, care zic că nu este înviere, s-au apropiat şi au întrebat pe Isus: