set
Faptele Apostolilor 6:11
Atunci au pus la cale pe nişte oameni să zică: „Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu.”
Psalmi 27:12
Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei! Căci împotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi şi nişte oameni care nu suflă decât asuprire.
Psalmi 35:11
Nişte martori mincinoşi se ridică şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu.
Psalmi 56:5
Întruna ei îmi ating drepturile şi n-au decât gânduri rele faţă de mine.