all
1 Corinteni 12:4
Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh;
1 Corinteni 7:7
Eu aş vrea ca toţi oamenii să fie ca mine; dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul.
1 Corinteni 7:17
Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a aşezat Domnul şi în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am aşezat-o în toate bisericile.
Ioan 3:27
Drept răspuns, Ioan i-a zis: „Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer.
Romani 12:6
Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
2 Corinteni 10:13
Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi.
Efeseni 4:7
Dar fiecăruia din noi harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos.
as
1 Corinteni 12:6
sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.
Daniel 4:35
Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâinii Lui, nici să-I zică: „Ce faci?”
Matei 11:26
Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!”
Matei 20:15
Nu pot să fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun?”
Ioan 3:8
Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”
Ioan 5:21
În adevăr, după cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea.
Romani 9:18
Astfel, El are milă de cine vrea, şi împietreşte pe cine vrea.
Efeseni 1:11
În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voii Sale,
Evrei 2:4
în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite minuni şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa!
Iacov 1:18
El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui.