Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary:
Proverbe 14:28
Mulţimea poporului este slava împăratului, lipsa poporului este pieirea voievodului. –
Eclesiastul 4:9-12
9
Mai bine doi decât unul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor.
10
Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul; dar vai de cine este singur şi cade fără să aibă pe altul care să-l ridice.
11
Tot aşa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur?
12
Şi dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor.
Eclesiastul 5:9
Dar un folos pentru ţară, în toate privinţele, este un împărat preţuit în ţară.
Eclesiastul 9:14
Era o mică cetate, cu puţini oameni în ea; şi a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o şi a ridicat mari întărituri împotriva ei.
Eclesiastul 9:15
În ea se afla un om sărac, dar înţelept, care a scăpat cetatea cu înţelepciunea lui. Şi nimeni nu se gândise la omul acela sărac.
2 Corinteni 1:11
Voi înşivă ne veţi ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de mulţumiri lui Dumnezeu pentru noi.
Tit 2:9
Sfătuieşte pe robi să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba,
Tit 2:10
să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.