what
Proverbe 14:10
Inima îşi cunoaşte necazurile şi niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei. –
Proverbe 20:5
Sfaturile în inima omului sunt ca nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele. –
Proverbe 20:27
Suflarea omului este o lumină a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor. –
Ieremia 17:9
Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?
even
1 Corinteni 2:10
Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.
Romani 11:33
O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!
Romani 11:34
Şi, în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?