But he that is joined unto the Lord is one spirit.
1 Corinteni 12:13
Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.
Ioan 3:6
Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.
Ioan 17:21-23
21
Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.
22
Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una –
23
Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.
Efeseni 4:3
şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.
Efeseni 4:4
Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.
Efeseni 5:30
pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui.
Filipeni 2:5
Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: