Flee
Geneza 39:12-18
12
ea l-a apucat de haină, zicând: „Culcă-te cu mine!” El i-a lăsat haina în mână şi a fugit afară din casă.
13
Când a văzut ea că-i lăsase haina în mână şi fugise afară,
14
a chemat oamenii din casă şi le-a zis: „Vedeţi, ne-a adus un evreu ca să-şi bată joc de noi! Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am ţipat în gura mare.
15
Şi, când a văzut că ridic glasul şi strig, şi-a lăsat haina lângă mine şi a fugit afară.”
16
Şi a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui.
17
Atunci i-a vorbit astfel: „Robul acela evreu, pe care ni l-ai adus, a venit la mine ca să-şi bată joc de mine.
18
Şi, cum am ridicat glasul şi am ţipat, şi-a lăsat haina lângă mine şi a fugit afară.”
Proverbe 2:16-19
16
ca să te scape şi de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează vorbe ademenitoare,
17
care părăseşte pe bărbatul tinereţii ei şi uită legământul Dumnezeului ei.
18
Căci casa ei coboară la moarte, şi drumul ei duce la cei morţi:
19
niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce şi nu mai găseşte cărările vieţii.
Proverbe 5:3-15
3
Căci buzele femeii străine strecoară miere, şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul;
4
dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri.
5
Picioarele ei coboară la moarte, paşii ei dau în Locuinţa morţilor.
6
Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei şi nu ştie unde merge.
7
Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi nu vă abateţi de la cuvintele gurii mele:
8
depărtează-te de drumul care duce la ea şi nu te apropia de uşa casei ei,
9
ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta, şi unui om fără milă anii tăi;
10
ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta, şi tu să te trudeşti pentru casa altuia;
11
ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se vor istovi,
12
şi să zici: „Cum am putut eu să urăsc certarea şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea?
13
Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau?
14
Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!”
15
Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele puţului tău.
Proverbe 6:24-32
24
Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine.
25
N-o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei.
26
Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine, şi femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump.
27
Poate cineva să ia foc în sân, fără să i se aprindă hainele?
28
Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi, fără să-i ardă picioarele?
29
Tot aşa este şi cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său: oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.
30
Hoţul nu este urgisit când fură ca să-şi potolească foamea, căci îi este foame;
31
şi dacă este prins, trebuie să dea înapoi înşeptit, să dea chiar tot ce are în casă.
32
Dar cel ce preacurveşte cu o femeie este un om fără minte, singur îşi pierde viaţa cine face aşa.
Proverbe 7:5-23
5
ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează cuvinte ademenitoare.
6
Stăteam la fereastra casei mele şi mă uitam prin zăbrele.
7
Am zărit printre cei neîncercaţi, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte.
8
Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine, şi a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei.
9
Era în amurg, seara, în noaptea neagră şi întunecoasă.
10
Şi iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată.
11
Era bună de gură şi fără astâmpăr; picioarele nu-i puteau sta acasă:
12
când în uliţă, când în pieţe, pe la toate colţurile stătea la pândă.
13
Ea l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat, şi cu o faţă fără ruşine i-a zis:
14
„Eram datoare cu o jertfă de mulţumire, azi mi-am împlinit juruinţele.
15
De aceea ţi-am ieşit înainte să te caut, şi te-am şi găsit.
16
Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu aşternut de pânzeturi din Egipt;
17
mi-am stropit aşternutul cu smirnă, aloe şi scorţişoară.
18
Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineaţă, să ne desfătăm cu dezmierdări.
19
Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă,
20
a luat cu el sacul cu bani şi nu se va întoarce acasă decât la luna nouă.”
21
Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit şi l-a atras cu buzele ei ademenitoare.
22
Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă,
23
ca pasărea care dă buzna în laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, până ce săgeata îi străpunge ficatul.
Proverbe 7:24-27
24
Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi luaţi aminte la cuvintele gurii mele.
25
Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei.
26
Căci ea a făcut să cadă multe jertfe şi mulţi sunt cei pe care i-a ucis ea.
27
Casa ei este drumul spre Locuinţa morţilor, drumul care coboară spre locaşurile morţii.
Proverbe 9:16-18
16
„Cine este prost, să vină aici!” Iar celui fără minte îi zice:
17
„Apele furate sunt dulci, şi pâinea luată pe ascuns este plăcută!”
18
El nu ştie că acolo sunt morţii şi că oaspeţii ei sunt în văile Locuinţei morţilor.
Romani 6:12
Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.
Romani 6:13
Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.
2 Timotei 2:22
Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.
Evrei 13:4
Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari.
1 Petru 2:11
Preaiubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pământeşti, care se războiesc cu sufletul.
sinneth
Romani 1:24
De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile;
1 Tesaloniceni 4:5
nu în aprinderea poftei, ca Neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu.