Who delivered us from so great a death, and doth deliver: in whom we trust that he will yet deliver us;
1 Samuel 7:12
Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen şi i-a pus numele Eben-Ezer, zicând: „Până aici Domnul ne-a ajutat.”
1 Samuel 17:37
David a mai zis: „Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean.” Şi Saul a zis lui David: „Du-te, şi Domnul să fie cu tine!”
Iov 5:17-22
17
Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.
18
El face rana şi tot El o leagă; El răneşte, şi mâna Lui tămăduieşte.
19
De şase ori te va izbăvi din necaz şi de şapte ori nu te va atinge răul.
20
El te va scăpa de moarte în vreme de foamete şi de loviturile sabiei în vreme de război.
21
Vei fi la adăpost de biciul limbii, vei fi fără teamă când va veni pustiirea.
22
Vei râde de pustiire ca şi de foamete şi nu vei avea să te temi de fiarele pământului.
Psalmi 34:19
De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea.
Isaia 46:3
„Ascultaţi-Mă, casa lui Iacov şi toată rămăşiţa casei lui Israel, voi, pe care v-am luat în spinare de la obârşia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la naşterea voastră:
Faptele Apostolilor 26:21
Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în Templu şi au căutat să mă omoare.
2 Timotei 4:17
Însă Domnul a stat lângă mine şi m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine şi s-o audă toate Neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului.
2 Petru 2:9
înseamnă că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii: