All the saints salute you.
Romani 16:16
Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate bisericile lui Hristos vă trimit sănătate.
Romani 16:21-23
21
Timotei, tovarăşul meu de lucru, vă trimite sănătate; tot aşa şi Luciu, Iason şi Sosipater, rudele mele. –
22
Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terţiu, care am scris epistola aceasta. –
23
Gaiu, gazda mea şi a întregii biserici, vă trimite sănătate. – Erast, vistiernicul cetăţii, vă trimite sănătate; tot aşa şi fratele Cuart.
Filipeni 4:21
Spuneţi sănătate fiecărui sfânt în Hristos Isus. Fraţii care sunt cu mine vă trimit sănătate.
Filipeni 4:22
Toţi sfinţii vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului.
Filimon 1:23
Epafra, tovarăşul meu de temniţă în Hristos Isus, îţi trimite sănătate;
Filimon 1:24
tot aşa şi Marcu, Aristarh, Dima, Luca, tovarăşii mei de lucru.
Evrei 13:24
Spuneţi sănătate tuturor mai marilor voştri şi tuturor sfinţilor. Cei din Italia vă trimit sănătate.
1 Petru 5:13
Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Tot aşa şi Marcu, fiul meu.
2 Ioan 1:13
Copiii surorii tale alese îţi trimit sănătate. Amin.
3 Ioan 1:14
Nădăjduiesc să te văd în curând, şi atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îţi trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin.