went
Galateni 1:18
După trei ani, m-am suit la Ierusalim să fac cunoştinţă cu Chifa şi am rămas la el cincisprezece zile.
Faptele Apostolilor 9:20-25
20
Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu.
21
Toţi cei ce-l ascultau rămâneau uimiţi şi ziceau: „Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau Numele acesta? Şi n-a venit el aici ca să-i ducă legaţi înaintea preoţilor celor mai de seamă?”
22
Totuşi Saul se întărea din ce în ce mai mult şi făcea de ruşine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul.
23
După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare;
24
şi uneltirea lor a ajuns la cunoştinţa lui Saul. Porţile erau păzite zi şi noapte, ca să-l omoare.
25
Dar, într-o noapte, ucenicii l-au luat şi l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coşniţă.
returned
2 Corinteni 11:32
În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor, ca să mă prindă.
2 Corinteni 11:33
Dar am fost dat jos pe o fereastră, într-o coşniţă, prin zid, şi am scăpat din mâinile lor.