behold
Romani 9:1
Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor,
2 Corinteni 11:10
Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ţinuturile Ahaiei!
2 Corinteni 11:11
Pentru ce?… Pentru că nu vă iubesc?… Ştie Dumnezeu!
2 Corinteni 11:31
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care este binecuvântat în veci, ştie că nu mint!…