written
Romani 16:22
Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terţiu, care am scris epistola aceasta. –
1 Corinteni 16:21-23
21
Urările de sănătate sunt scrise cu însăşi mâna mea: Pavel.
22
Dacă nu iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema! „Maranata!” (Domnul nostru vine!)
23
Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi.