not
Galateni 6:3
Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înşală singur.
Iov 15:31
Dacă se încrede în rău, se înşală, căci răul îi va fi răsplata.
Ieremia 37:9
Aşa vorbeşte Domnul: „Nu vă înşelaţi zicând: „Haldeii se vor depărta de la noi!”, căci nu se vor depărta!
Obadia 1:3
Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire, pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncilor şi domneşti în înălţime; de aceea, tu zici în tine însuţi: „Cine mă va arunca la pământ?”
Luca 21:8
Isus a răspuns: „Băgaţi de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: „Eu sunt Hristosul” şi „Vremea se apropie.” Să nu mergeţi după ei.
1 Corinteni 3:18
Nimeni să nu se înşele: dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept.
1 Corinteni 6:9
Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,
1 Corinteni 15:33
Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”.
Efeseni 5:6
Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.
2 Tesaloniceni 2:3
Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării,
Iacov 1:22
Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.
Iacov 1:26
Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică.
1 Ioan 1:8
Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.
1 Ioan 3:7
Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit.
God
Iov 13:8
Vreţi să ţineţi cu El şi să faceţi pe apărătorii lui Dumnezeu?
Iov 13:9
Dacă vă va cerceta El, va găsi bine oare? Sau vreţi să-L înşelaţi cum înşelaţi pe un om?
Iuda 1:18
Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite.
for
Iov 4:8
După câte am văzut eu, numai cei ce ară fărădelegea şi seamănă nelegiuirea îi seceră roadele!
Proverbe 1:31
De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor şi se vor sătura cu sfaturile lor.
Proverbe 6:14
Răutatea este în inima lui, urzeşte lucruri rele întruna şi stârneşte certuri.
Proverbe 6:19
martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stârneşte certuri între fraţi.
Proverbe 11:18
Cel rău dobândeşte un câştig înşelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. –
Osea 8:7
Fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună. Nu le va creşte un spic de grâu; ce va răsări nu va da făină, şi, dacă ar da, ar mânca-o străinii.
Osea 10:12
Semănaţi potrivit cu neprihănirea, şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă plouă mântuire.
Luca 16:25
„Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.
Romani 2:6-10
6
care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
7
Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea;
8
şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire.
9
Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, apoi peste grec.
10
Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec.
2 Corinteni 9:6
Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera.