We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers;
Romani 1:8
Mai întâi mulţumesc Dumnezeului meu, prin Isus Hristos, pentru voi toţi, căci credinţa voastră este vestită în toată lumea.
Romani 1:9
Dumnezeu, căruia Îi slujesc în duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele
Romani 6:17
Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o.
1 Corinteni 1:4
Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos.
Efeseni 1:15
De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii,
Efeseni 1:16
nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele.
Filipeni 1:3
Mulţumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.
Filipeni 1:4
În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie,
Coloseni 1:3
Mulţumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi
Filimon 1:4
Mulţumesc totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,