But, when he was in Rome, he sought me out very diligently, and found me.
Faptele Apostolilor 28:30
Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toţi care veneau să-l vadă,
Faptele Apostolilor 28:31
propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos.