Do thy diligence to come shortly unto me:
2 Timotei 4:21
Caută de vino înainte de iarnă. Eubul şi Pudens, Linus, Claudia şi toţi fraţii îţi trimit sănătate.
2 Timotei 1:4
Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale şi doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie.