Tychicus
Faptele Apostolilor 20:4
Avea ca tovarăşi până în Asia pe: Sopater din Bereea, fiul lui Pir, Aristarh şi Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum şi Tihic şi Trofim, care erau din Asia.
2 Timotei 4:12
Pe Tihic l-am trimis la Efes.
be
2 Timotei 4:9
Caută de vino curând la mine.
2 Timotei 4:21
Caută de vino înainte de iarnă. Eubul şi Pudens, Linus, Claudia şi toţi fraţii îţi trimit sănătate.
for
1 Corinteni 16:6
Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoţiţi acolo unde voi avea să mă duc.
1 Corinteni 16:8
Voi mai rămâne totuşi în Efes până la Cincizecime,
1 Corinteni 16:9
căci mi s-a deschis aici o uşă mare şi largă şi sunt mulţi potrivnici.