avoid
Tit 1:14
şi să nu se ţină de basme evreieşti şi de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr.
1 Timotei 1:3-7
3
După cum te-am rugat, la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să porunceşti unora să nu înveţe pe alţii altă învăţătură
4
şi să nu se ţină de basme şi de înşirări de neamuri fără sfârşit, care dau naştere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credinţă, aşa fac şi acum.
5
Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută.
6
Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit şi s-au apucat de flecării.
7
Ei vor să fie învăţători ai Legii, şi nu ştiu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc.
1 Timotei 4:7
Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios.
2 Timotei 2:23
Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri.
unprofitable
Iov 15:3
Să se apere prin cuvinte care n-ajută la nimic şi prin cuvântări care nu slujesc la nimic?
1 Corinteni 8:1
În ce priveşte lucrurile jertfite idolilor, ştim că toţi avem cunoştinţă. Dar cunoştinţa îngâmfă pe când dragostea zideşte.
1 Corinteni 13:2
Şi chiar dacă aş avea darul prorociei şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
2 Timotei 2:14
Adu-le aminte de aceste lucruri şi roagă-i fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, să se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă.