in
Evrei 4:4
Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a şaptea: „Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea de toate lucrările Lui.”
Evrei 5:6
Şi, cum zice iarăşi într-alt loc: „Tu eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec.”
1 Petru 1:11
Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate.
What
Iov 7:17
Ce este omul, ca să-Ţi pese atât de mult de el, ca să iei seama la el,
Iov 7:18
să-l cercetezi în toate dimineţile şi să-l încerci în toate clipele?
Iov 15:14
„Ce este omul, ca să fie curat? Şi poate cel născut din femeie să fie fără prihană?
Psalmi 8:4-8
4
îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?
5
L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste.
6
I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui:
7
oile şi boii laolaltă, fiarele câmpului,
8
păsările cerului şi peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor.
Psalmi 144:3
Doamne, ce este omul ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului ca să iei seama la el?
Isaia 40:17
Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea Lui, nu sunt decât nimicnicie şi deşertăciune.
the son
Iov 25:6
cu cât mai puţin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, care nu este decât un viermişor!”
Psalmi 146:3
Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.
Psalmi 146:4
Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi planurile lor.
Isaia 51:12
„Eu, Eu vă mângâi. Dar cine eşti tu, ca să te temi de omul cel muritor, şi de fiul omului, care trece ca iarba,
visitest
Geneza 50:24
Iosif a zis fraţilor săi: „Eu am să mor! Dar Dumnezeu vă va cerceta şi vă va face să vă suiţi din ţara aceasta în ţara pe care a jurat că o va da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov.”
Luca 1:68
„Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său.
Luca 1:78
datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălţime,
Luca 7:16
Toţi au fost cuprinşi de frică, slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: „Un mare proroc S-a ridicat între noi; şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.”