Now therefore take you twelve men out of the tribes of Israel, out of every tribe a man.
Iosua 4:2
„Ia doisprezece bărbaţi din popor, câte un bărbat din fiecare seminţie.
Iosua 4:9
Iosua a ridicat şi el douăsprezece pietre în mijlocul Iordanului, în locul unde se opriseră picioarele preoţilor care duceau chivotul legământului; şi ele au rămas acolo până în ziua de azi.