all flesh
2 Imparati 19:26
Locuitorii lor sunt neputincioşi, îngroziţi şi înmărmuriţi; au ajuns ca iarba de pe câmp şi ca verdeaţa fragedă, ca iarba de pe acoperişuri şi ca grâul care se usucă înainte de a-i da spicul.
Psalmi 37:2
căci sunt cosiţi iute ca iarba şi se veştejesc ca verdeaţa.
Psalmi 90:5
Îi mături ca un vis: dimineaţa sunt ca iarba care încolţeşte iarăşi:
Psalmi 92:7
Dacă cei răi înverzesc ca iarba şi dacă toţi cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciţi pe vecie.
Psalmi 102:4
Inima îmi este lovită şi mi se usucă întocmai ca iarba; până şi pâinea uit să mi-o mănânc.
Psalmi 103:15
Omul! Zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.
Psalmi 129:6
Să fie ca iarba de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a fi smulsă!
Isaia 40:6-8
6
Un glas zice: „Strigă!” – Şi eu am răspuns: „Ce să strig?” – „Orice făptură este ca iarba, şi toată strălucirea ei, ca floarea de pe câmp.
7
Iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea. – În adevăr, poporul este ca iarba:
8
iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.”
Iacov 1:10
Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu smerirea lui: căci va trece ca floarea ierbii.
Iacov 1:11
Răsare soarele cu căldura lui arzătoare şi usucă iarba: floarea ei cade jos, şi frumuseţea înfăţişării ei piere; aşa se va veşteji bogatul în umbletele lui.
Iacov 4:14
şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere.
1 Ioan 2:17
Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.