we say
1 Ioan 1:8
Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.
Psalmi 130:3
Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne?
we make
1 Ioan 5:10
Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.
Iov 24:25
Nu este aşa? Cine mă va dovedi de minciună, cine-mi va nimici cuvintele mele?”
his word
1 Ioan 1:8
Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.
1 Ioan 2:4
Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.
1 Ioan 4:4
Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.
Coloseni 3:16
Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.
2 Ioan 1:2
pentru adevărul acesta care rămâne în noi şi care va fi cu noi în veac: