Wormwood
Deuteronom 29:18
Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminţie, a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă otravă şi pelin.
Rut 1:20
Ea le-a zis: „Nu-mi mai ziceţi Naomi; ziceţi-mi Mara căci Cel Atotputernic m-a umplut de amărăciune.
Proverbe 5:4
dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri.
Ieremia 9:15
De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi hrăni poporul acesta cu pelin şi-i voi da să bea ape otrăvite.
Ieremia 23:15
De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor despre proroci: „Iată, îi voi hrăni cu pelin şi le voi da să bea ape otrăvite; căci prin prorocii Ierusalimului s-a răspândit nelegiuirea în toată ţara.”
Plangerile lui Ieremia 3:5
A făcut zid împrejurul meu şi m-a înconjurat cu otravă şi durere.
Plangerile lui Ieremia 3:19
Gândeşte-Te la necazul şi suferinţa mea, la pelin şi la otravă!
Amos 5:7
voi care prefaceţi dreptul în pelin şi călcaţi dreptatea în picioare!”
Amos 6:12
Pot caii să alerge pe o stâncă? Sau poate cineva să are marea cu boii, de aţi prefăcut judecata în otravă şi rodul dreptăţii, în pelin?
Evrei 12:15
Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea.
many
Exod 15:23
Au ajuns la Mara; dar n-au putut să bea apă din Mara, pentru că era amară. De aceea locul acela a fost numit Mara.